کشتی اسرائیلی در نزدیکی سواحل امارات متحده ای عربی هدف حمله راکتی قرار گرفت

آزانس خبری «کان» اسرائیل حمله راکتی به کشتی این کشوردرسواحل امارات متحده عربی را تایید کرد

1620685
کشتی اسرائیلی در نزدیکی سواحل امارات متحده ای عربی هدف حمله راکتی قرار گرفت

آزانس خبری «کان» اسرائیل حمله راکتی به کشتی این کشوردرسواحل امارات متحده عربی را تایید کرد.

شبکه تلویزیونی «کان» اسرائیل گزارش داد که یکی ازکشتیهای این کشور صبح امروزدرسواحل امارات متحده عربی با راکت مورد حمله قرار گرفت.

در این گزارش به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.

این در حالی است که دیروزساعاتی بعد از پخش این خبر شبکه المیادین لبنان نیز گزارش داد که یک کشتی اسرائیلی در نزدیکی سواحل بندر الفجیره امارات متحده عربی هدف قرار گرفته است.

بر این اساس، نام این کشتی هایبیرن وابسته به شرکت pcc اسرائیل و با شماره "9690559" بوده است.اخبار مربوطه