"گفته بودیم که اگر به اوروچ رئیس حمله کنید، جوابگو خواهید بود"

رئیس جمهورتورکیه: "قبلا گفته بودیم که به اوروچ رئیس ما حمله نکنید٬ اگر حمله کردید خسارت سنگینی خواهید پرداخت و امروز اولین پاسخ خود را دریافت کردند. "

1472861
"گفته بودیم که اگر به اوروچ رئیس حمله کنید، جوابگو خواهید بود"

رئیس جمهورتورکیه: "قبلا گفته بودیم که به اوروچ رئیس ما حمله نکنید٬ اگر حمله کردید خسارت سنگینی خواهید پرداخت و امروز اولین پاسخ خود را دریافت کردند. "

اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه طی سخنرانی در مراسمی که به مناسبت نوزدهمین سالگرد تاسیس این حزب برگزار شد، با اشاره به افزایش تنش در شرق بحیره مدیترانه گفت: "قبلا گفته بودیم که به اوروچ رئیس ما حمله نکنید٬ اگر حمله کردید خسارت سنگینی خواهید پرداخت و امروز اولین پاسخ خود را دریافت کردند. "

رئیس جمهور تورکیه همچنین با اشاره به اینکه با کاهش شیوع جهانی ویروس جدید کرونا (کووید -19) و کاهش تاثیرات آن، اقتصاد وارد دوره ای جدید خواهد شد گفت: "معتقدم که این دوره، دوره بالندگی برای ما خواهد بود."اخبار مربوطه