وضع قوانین جدید از جانب اربیل برای مقابله با حمایت مالی ابوظبی از پ.ک.ک

اداره اقلیم کرد عراق قوانین و مقررات جدیدی را برای مقابله با حمایت مالی امارات متحده عربی از گروه تروریستی پ.ک.ک اجرا کرد

1435872
وضع قوانین جدید از جانب اربیل برای مقابله با حمایت مالی ابوظبی از پ.ک.ک

اداره اقلیم کرد عراق قوانین و مقررات جدیدی را برای مقابله با حمایت مالی امارات متحده عربی از گروه تروریستی پ.ک.ک اجرا کرد.

به گزارش روزنامه "العربي الجديد"، چاپ انگلستان به نقل از مقامات اداره اقلیم کرد در شمال عراق، اربیل برای مقابله با حمایت مالی امارات متحده عربی از گروه تروریستی پ.ک.ک محدودیت اعمال کرده است.

به گفته این مقامات که نخواسته‌اند نام آن‌ها افشا شود، این تصمیم با هدف کنترل انتقالات مالی از طریق مراکز ارزی و بانک‌ها از امارات متحده عربی به این منطقه اتخاذ شده است.

منابع سیاسی و امنیتی در اربیل و بغداد گفتند که "اطلاعاتی به دست آورده‌اند که عناصر پ.ک.ک در اداره اقلیم کرد عراق، از امارات حمایت مالی دریافت ‌می‌کنند. این امر باعث شد تا آژانس امنیت داخلی این اداره اقدامات جدیدی در مورد نقل و انتقالات مالی را که از امارات وارد می‌شود، اعمال کند".

بر اساس این مقرارات، دریافت بیش از هزار دالر که از امارات متحده عربی به حساب‌های بانکی و صرافی‌ها ارسال شده، مشروط به تائيد نیروهای امنیتی اداره اقلیم کرد عراق است.اخبار مربوطه