تاریخ برگزاری مذاکرات برقراری آتش‌بس در لیبیا مشخص شد

غسان سلامه، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبیا گفت: مذاکرات سیاسی با هدف برقراری آتش‌بس در لیبیا در 26 فبروری در ژنو آغاز خواهد شد

تاریخ برگزاری مذاکرات برقراری آتش‌بس در لیبیا مشخص شد

تاریخ برگزاری مذاکرات سیاسی با هدف برقراری آتش‌بس در لیبیا مشخص شد.

غسان سلامه، نماینده ویژه سازمان ملل متحد درامورلیبیا گفت: مذاکرات سیاسی با هدف برقراری آتش‌بس در لیبیا در 26 فبروری در ژنو آغاز خواهد شد.

سلامه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر سازمان ملل در ژنو درباره نشست کمیته نظامی 5+5 در ژنو اظهار داشت: در چارچوب نشست کمیته نظامی 5+5 با هدف پایان دادن به جنگی داخلی در لیبیا 3 میز اصلی مذاکره تحت عناوین نظامی، اقتصادی و سیاسی تشکیل کردیم.

نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبیا با تاکید بر اینکه مذاکرات نظامی 4 روز پیش شروع شده و طرفین طی این بازه زمانی در خصوص تبدیل متارکه موقت به آتش‌بس تمام‌عیار پیشرفت قابل توجهی داشته اند، گفت: اما هنوز در مورد چند موضوع اختلاف نظر وجود دارد.

نماینده سازمان ملل در امور لیبیا افزود: برای پایان دادن به جنگ داخلی در لیبیا مذاکرات پیرامون موضوعات اقتصادی، سیاسی و نظامی  متمرکز خواهد شد.

سلامه با تاکید بر اینکه مذارکات نظامی درژنو وطی هفته جاری آغاز شده است، گفت: مذاکرات اقتصادی قرار است در 9 فبروری در قاهره برگزار شود. مذاکرات سیاسی نیز با هدف برقراری آتش‌بس در لیبیا نیز در 26 فبروری در ژنو آغاز خواهد شد. در این مذاکرات از هر دو طرف در مجموع 40 نماینده حضور خواهد یافتاخبار مربوطه