تورکیه، روسیه و ایران برای چهاردهمین بار در نورسلطان گردهم می آیند

سدات اونال معاون وزیر امور خارجه به نمایندگی از تورکیه در این اجلاس شرکت خواهد داشت

1320859
تورکیه، روسیه و ایران برای چهاردهمین بار در نورسلطان گردهم می آیند

سدات اونال معاون وزیر امور خارجه به نمایندگی از تورکیه در این اجلاس شرکت خواهد داشت

تورکیه، روسیه و ایران برای چهاردهمین بار جهت دیدارهای روند آستانه در نورسلطان پایتخت قزاقستان گردهم خواهند آمد

الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه ولادمیر پوتین رئیس دولت روسیه در امور سوریه و حسین جابری انصاری معاون وزیر امور خارجه ایران سرپرستی هیأت های دو کشور را بر عهده خواهند داشت

گیر پترسون نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز در این اجلاس حضور خواهد داشت

آزادی اسرا، اقدامات اعتمادسازی منجمله جستجوی مفقودشده گان، تقویت کمکهای جوامع بشردوستانه به سوریه در زمینه بازگشت پناهندگان به منازلشان  از جمله بحث درباره ابتکارات لازم برای برگزاری همایش بین المللی، پیشبرد روند سیاسی با توجه به شروع کار کمیته قانون اساسی از جمله موضوعاتی اند که  در آجندای این اجلاس جای دارد

در آخرین جلسه یی که طی روزهای 1-2 آگست برگزار شد آخرین وضعیت در منطقه کاهش تنش در ایدلیب، اتمام کارهای مربوط به تشکیل کمیته قانون اساسی، تدابیر اعتمادساز بین طرفین درگیر، بازگشت پناهندگان ، وضعیت انسان دوستانه و بازسازی پس از جنگ مورد ارزیابی قرار گرفته بوداخبار مربوطه