بازدید هیأت اداره جوامع خویشاوند و تورکهای مقیم خارج از کشور(YTB) از شمال سوریه

عبدالله ارن رئیس اداره جوامع خویشاوند و تورک های مقیم خارج از کشور (YTB)و هیأت همراهش از منطقه عملیاتی سپر فرات و شاخه زیتون در شمال سوریه که از تروریزم پاکسازی شده است دیدن کردند

1202244
بازدید هیأت اداره جوامع خویشاوند و تورکهای مقیم خارج از کشور(YTB) از شمال سوریه

عبدالله ارن رئیس اداره جوامع خویشاوند و تورک های مقیم خارج از کشور (YTB)و هیأت همراهش از منطقه عملیاتی سپر فرات و شاخه زیتون در شمال سوریه که از تروریزم پاکسازی شده است دیدن کردند

این هیأت فعالیت های اموزشی در مناطق اعزاز، جرابلس، باب و چوبان بی در خاکهای مرزی سوریه با کیلیس را بررسی کرده و از دانشگاه های محلی دیدن کرد

این هیأت در مراسم افطاری که در مرکز فرهنگی در چوبان بی ترتیب یافت، با یتیمان و مردم منطقه گردهم آمد

این مرکز فرهنگی به وصیت شهید موسی اوزآلکان اولین شهید عملیات عفرین از سوی اداره جوامع خویشاوند و تورک های مقیم خارج از کشور(YTB) در چوبان بی تاسیس شده است

ارن با اشاره به اینکه به منظور تامین نیازهای اموزشی شمار زیادی ازجوان سوریه یی که به علت جنگ داخلی تحصیلاتشان نیمه تمام مانده، فعالیت های ارزنده ای از سوی این اداره انجام میشود، افزود، این جوانان نقش مهمی در بازسازی سوریه خواهند داشت

عبدالله ارن ضمن بیان اینکه اداره جوامع خویشاوند و تورک های مقیم خارج از کشور در این مرحله، مسئولیتی جدی در زمینه آموزش عالی سوریه یی ها را بر عهده دارد، تصریح کرد: "مسئولیت امور تحصیلات عالی سوریه یی ها در تورکیه بر عهده این اداره است. برای تامین نیازهای اموزشی جوانان سوریه یی در اردوگاه ها و مراکز شهر تلاش میکنیم. در زمینه امور آموزش عالی در این مناطق که از تروریزم پاکسازی شده نیز و به منظور تبادل نظر با برادران ترکمن و دیگر جوامع خویشاوند، در اینجا حضور داریم." اخبار مربوطه