اتحادیه اروپا خواهان توقف فوری خشونت‌ درغزه شده است

اتحادیه اروپا اعلام داشته است که، خشونت‌ها در نوار غزهباید هرچه عاجل متوقف گردد

1086622
اتحادیه اروپا خواهان توقف فوری خشونت‌ درغزه شده است

اتحادیه اروپا اعلام داشته است که، خشونت‌ها در نوار غزهباید هرچه عاجل متوقف گردد.

دفتر فدریکا موگرینی، مسئول ارشد سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف فوری خشونت ها در غزه شد.

در این بیانیه همچنین آمده است:

"هدف قرارگرفتن مردمان ملکی غیرقابل پذیرش است. خشونت ها طی ساعات اخیر در نوار غزه افزایش یافته است. طرف‌های درگیر از تهدید جان مردم غیرنظامی خودداری کنند."اخبار مربوطه