بندر عدن بر روی کشتی‌های تجاری و کمک‌های انسانی باز شد

بندر عدن یمن پس از دو روز تعطیلی، عصر روز سه شنبه به دستور نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای پهلوگیری کشتی‌های تجاری و حامل کمک‌های انسانی باز شد

844222
بندر عدن بر روی کشتی‌های تجاری و کمک‌های انسانی باز شد

بندر عدن یمن پس از دو روز تعطیلی، عصر روز سه شنبه به دستور نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای پهلوگیری کشتی‌های تجاری و حامل کمک‌های انسانی باز شد.

دفترهماهنگ کننده اموربشردوستانه سازمان ملل متحدپیش ازاین طی بیانیه‌ای هشدارداده بودکه اگرمسدود شدن مرزهای یمن ادامه یابدوضعیت انسانی درداخل اینکشوربحرانی تر خواهد شد.

روزدوشنبه پس ازفیرراکت بالستیک به مدان هوایی ریاض توسط شبه‌نظامیان حوثی، نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گذرگاه های مرزی یمن رابه طورموقت بستند.

گفتنی است از سپتامبر 2014 تاکنون شبه نظامیان حوثی و طرفداران علی عبدالله صالح، رئیس جمهور برکنارشده یمن، کنترل صنعا پایتخت و برخی از مناطق اینکشور را به دست گرفته اند. در مقابل ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی از مارچ 2015 تاکنون از دولت یمن حمایت می کند.اخبار مربوطه