دو سرباز در شمال عراق به شهادت رسید

نیروهای مسلح ترکیه در منطقه زاپ در شمال عراق عملیات مسلحانه ترتیب داد

828323
دو سرباز در شمال عراق به شهادت رسید

نیروهای مسلح ترکیه اعلام کرد در درگیری واقع در منطقه زاپ در شمال عراق دو سرباز به شهادت رسیده و سه سرباز مجروح شدند.

براساس اطلاعیه صادره از سوی نیروهای مسلح ترکیه ، درنتیجه انفجارمواد منفجره دستی از سوی سازمان تجزیه طلب " پ ک ک " در منطقه زاپ شمال عراق در تاریخ 16 ام اکتبر سال 2017 و درگیری واقع دو تن از سربازان قهرمان وابسته به نیروهای مسلح ترکیه به شهادت رسیده و سه سرباز دیگر که حال یکی از آنها وخیم است، مجروح شدند. در نتیجه به تعقیب این درگیری عملیات هوایی که در منطقه زاپ ترتیب یافت، 8 تروریست منسوب به سازمان تجزیه طلب از قدرت عمل ساقط شدند.

در این میان در عملیات هوایی که امروز از سوی نیروهای مسلح ترکیه در شمال عراق ترتیب یافت، 8 عضو منسوب به سازمان تروریستی و 6 طیاره بدون سرنشین آنها از قدرت عمل ساقط گردیده است.

بدین ترتیب تعداد تروریستهایی که با عملیات نظامی دیروز در منطقه از قدرت عمل ساقط شدند، به 16 تن رسید.اخبار مربوطه