درصورت درخواست قطر، ما پایگاه هوایی خود دراین کشوررا خواهیم بست

رئیس جمهورترکیه گفت: برای انجام عملیات درمقابل هرگونه تهدیدی، آماده هستیم

765766
درصورت درخواست قطر، ما پایگاه هوایی خود دراین کشوررا خواهیم بست

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در رابطه با پ ی د شاخه سازمان تروریستی پ ک ک در سوریه، پیام واضحی داده و گفت: "برای انجام عملیات در مقابل هر گونه تهدیدی، آماده هستیم."

اردوغان ضمن پاسخ دادن به سوالات در شبکه تلویزیونی فرانس 24، گفت: "درحال حاضر سربازانمان همراه با اردوی آزاد سوریه آماده انجام هرگونه عملیاتی درصورت احساس وجود تهدید وخطرهستند."

رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر این که باورداشتن براین امرکه ازسلاحهای ارسال شده به سازمان تروریستی پ ی د ازجانب ایالات متحده امریکا، جمع آوری خواهد شد، امکان ناپذیراست، اظهارداشت: "به ما گفته بودند که ما این سلاحها را بازپس خواهیم گرفت. این قابل باور نیست، دیگر نباید با فریب دادن دیگران برای خود راه برائت را بیابند."

رئیس جمهورترکیه با اشاره به آخرین مرحله از بحران قطر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پایگاه نظامی ترکیه درقطرخواهد ماندویا اینکه میخواهیدنیروهای خود را برگردانید؟  

اردوغان ضمن ابراز اینکه: فرانسه وایالات متحده امریکا نیزدراین منطقه دارای پایگاه نظامی هستند چنین خاطرنشان کرد:" در صورت درخواست قطر، ما پایگاه هوایی خود در این کشور را خواهیم بست. بدیهی است که ما در جای که حضور ما را نخواهند باقی نخواهیم ماند." تصریح کرد که این مسئله به حکومت دوحه ارتباط دارد.

رئیس جمهور ترکیه با یادآوری اینکه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین، لیستی متشکل از 13 ماده برای قطر حاضر کرده اند گفت: "ایشان در اینجا آنچنان موادی رادرج کرده اند که ما تورابه عنوان دولت قبول نمیکنم، بنابراین توبایدازهمه فعالیتهایت به عنوان دولت صرف نظرکنی. یک چنین چیزی قابل قبول بوده نمیتواند. تا زمانی که قطر یک چنین چیزی را قبول نکند، ما هرگز انجام نخواهیم داد."

رجب طیب اردوغان به تنش میان انقره و برلین نیز اشاره کرد.

وی ضمن انتقادازمقامات آلمانی که ازپلاکاردجنجالی با مضمونی تحریک کننده چشم پوشی کرده اند، گفت: "در حالی که این عمل انجام میگردد، پولیس آلمان نیز در آنجا حضور دارد. در مقابل چشمهای پولیس آلمان انسانها به انجام جرم و خشونت تشویق میگردد و متاسفانه صدایی از مقامات آلمانی نیز شنیده نمیشود. این عمل هیگونه توجیحی جز اینکه بگوییم  فاشیزم دارد دوباره زنده میشود نمیتواند داشته باشد. این نوع عملکرد صرفا در ساختارهای فاشیستی به چشم میخورد وقطعا یک پیکربندی فاشیستی است. ولی مقامات آلمان نباید به یک چنین رفتار فاشیستی فرصت بدهند."

اردوغان ابراز داشت که این مسئله را طی اجلاس سران کشورهای گروه جی 20 که برای دوازدهمین بار در روزهای 7 و 8 جولای برگزار خواهد شد، بیان خواهد کرد.اخبار مربوطه