اسرائیل از اعمال رفتار نژادپرستانه علیه فلسطینیان عقب نشینی کرد

اقدام استفاده فلسطینیان ازبس های اختصاص داده شده به ساکنین مراکز یهودی نشین به مدت سه ماه ممنوع شده بود، با این گام رفع گردید

اسرائیل از اعمال رفتار نژادپرستانه علیه فلسطینیان عقب نشینی کرد

اسرائیل از اعمال رفتار نژادپرستانه علیه فلسطینیان عقب نشینی کرد
اسرائیل که سوار شدن فلسطینیان به بس های شهری ساکنین مراکز مسکونی یهودی نشین را ممنوع کرده بود، بعدازواکنش های اعتراض آمیز این اقدام را به تعلیق انداخت.
اقدام استفاده فلسطینیان ازبس های اختصاص داده شده به ساکنین مراکز یهودی نشین به مدت سه ماه ممنوع شده بود، با این گام رفع گردید.
ولی اسرائیل به تعقیب اعتراضات از این اقدام منصرف شده آنرا به تعلیق درآورد.
چنین به نظر می رسد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با نگرانی از اینکه این اقدام به تصویری که از اسرائیل در اذهان دارد ضرر خواهد رسانید، این دستور را به تعلیق درآورده است.


برچسب ها:

اخبار مربوطه