امانوئل ماکرون اظهار داشته که اروپا باید قویتر و مستقل تر گردد

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام داشت، مدعی بودن اروپا درآینده، مستلزم استقلال هرچه بیشترخود میباشد

امانوئل ماکرون اظهار داشته که اروپا باید قویتر و مستقل تر گردد

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام داشت، مدعی بودن اروپا درآینده، مستلزم استقلال هرچه بیشترخود میباشد

ماکرون طی سخنانی در مراسم گرامیداشت یاد قربانیان جنگ جهانی اول در مجلس فدرال آلمان اظهار داشت، اروپا و به ویژه آلمان و فرانسه از مسیون بازدارنده سوق جهان به جوکائوس برخوردار میباشد.

ماکرون با اشاره براینکه، اروپا باید قویترومستقل تربشود، تصریح کرد،  که لازم است اروپا در راستای تامین امنیت و دفاع از خود، مسئولیت بیشتری برعهده بگیرد. شکل گیری حاکمیت یک اروپای بزرگ الزم میباشد.

ماکرون با اشاره براینکه، این مبارزه هرگز به موفقیت دست نیافت، گفت، از آلمان میخواهیم که در مقابل آغاز یک دوره جدید ملی گرایی، در راستای مقاومتر ساختن اروپا تلاش بخرج دهد.

ماکرون با تاکید براینکه، باید درمبارزه با تغییرات اقلیمی، درگیریهای تجاری و دیگرموضوعات همکاری کنیم، گفت، اینرا مدیون اروپا میباشیم. آلمان در ورای شیاطین ملی گرای تشنه بخون قرار دارد. از اینکه فرانسه در این بیداری ایفای نقش میکند، بر خود میبالم.اخبار مربوطه