تورکیه در سال 2021 به 43 کشور جهان توت زمینی صادر کرد

اعلام ارقام صادرات توت زمینی  تورکیه از سوی اتحادیه صادرکنندگان اژه

1760690
تورکیه در سال 2021 به 43 کشور جهان توت زمینی  صادر کرد

اعلام ارقام صادرات توت زمینی  تورکیه از سوی اتحادیه صادرکنندگان اژه

از صادرات توت زمینی  به 43 کشور جهان در سال 2021 ، 46 میلیون و 118 هزار دالر در آمد ارزی بدست امد.

بر اساس داده‌های اتحادیه صادرکنندگان اژه، تورکیه از فروش 25 هزار و 600 تن توت زمینی  در سال 2020، 25 میلیون دالر در آمد کسب کرده بود.

صادرات توت زمینی  تورکیه در سال 2021 ، در مقایسه با سال 2020 با 66 فیصد افزایش به 42 هزار و 500 تن رسیده و در آمد حاصله از آن در مقایسه با سال 2020، با 84 فیصد افزایش به 46 میلیون و 118 هزار دالر افزایش یافته است.

بیشترین صادرات توت زمینی  تورکیه با 27 میلیون و 810 هزار دالر به روسیه انجام یافته است.

پس از روسیه به‌ترتیب به رومانیا با 8 میلیون و 910 هزار دالر و عراق با 5 میلیون و 608 هزار دالر بیشترین مقدار توت زمینی  از سوی تورکیه صادر گردید.اخبار مربوطه