ارزش طلا و ارزدر بازار آزاد استانبول –سه شنبه11 اسد 1400

هر دالر آمریکا امروز سه شنبه، در بازار آزاد استانبول به قیمت 8.3540 لیره خرید و با قیمت 8.3560 لیره فروخته شد

1684636
ارزش طلا و ارزدر بازار آزاد استانبول –سه شنبه11 اسد 1400

هر دالر آمریکا امروز سه شنبه، در بازار آزاد استانبول به قیمت 8.3540 لیره خرید و با قیمت 8.3560 لیره فروخته شد.

هر دالر آمریکا امروز سه‌شنبه 3 آگوست 2021 در آغاز معاملات در بازار آزاد استانبول به قیمت 8.3540 لیره خرید و با قیمت 8.3560 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 9.9300 لیره خرید و به قیمت 9.9320 لیره به فروش رسید.

این درحالی است که قیمت فروش دالر و یورو در معاملات روز گذشته بازار آزاد استانبول به ترتیب 8.3570 و 9.9250 لیره بود.

در همین راستا، قیمت هر گرام طلای 24 عیار 487 لیره، پوند چهاریکی 796 لیره، نیم پوندی 1598 لیره، یک پوند تام 3180 لیره و قیمت هر اونس طلا نیز 1811 دالر است.اخبار مربوطه