روسیه خواهان افزایش قیمتهای نفت می باشد

دمیتری پاسکوف سخنگوی ریاست دولت روسیه گفت: بدون شک قیمتها درحال حاضر پائین شده است در حالیکه ما خواهان بالا رفتن آن میباشیم.

1380810
روسیه خواهان افزایش قیمتهای نفت می باشد

دمیتری پاسکوف سخنگوی ریاست دولت روسیه گفت: بدون شک قیمتها درحال حاضر پائین شده است در حالیکه ما خواهان بالا رفتن آن میباشیم.

دمیتری پاسکوف سخنگوی ریاست دولت روسیه ضمن اشاره براینکه، بازارهای جهانی نفت را از نزدیک تعقیب میکنیم، اظهارداشت، بدون شک قیمتها درحال حاضرپائین شده حال اینکه ما میخواستیم که بالاتر باشد.

پاسکوف درگفتگو با روزنامه نگاران درمسکو دررابطه با کاهش قیمتهای نفت ضمن ابراز اینکه، وضعیت بازارهای نفت را مورد بررسی قراردادیم، تصریح کرد، در تلاش آنیم  که وضعیت را به شکل دقیق درک کنیم. فعلا درحال تهیه پیش بینیها در کوتاه ومیان مدت  هستیم وموضعمان به این بستگی خواهد داشت.

پاسکوف درپاسخ به سوالی مبنی براینکه، آیا کاهش قیمتهای نفت به سطح 27 دالر مناسب میباشد یا خیر؟ گفت، بدون شک قیمتها درحال حاضر پائین است و ما می خواهیم که بالاتر باشد.

از سوی دیگر یک بشکه نفت که در راس اقلام صادرات روسیه قرار دارد، در حال حاضر از روی 27 اعشاریه 85 دالر معامله میشود.  اخبار مربوطه