ارزش طلا و ارز در بازار امروز استانبول سه شنبه 8 اکتوبر 2019

دالر آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت 5.8450 لیره و یورو نیز به قیمت 6.4180 لیره تورکیه فروخته شد

ارزش طلا و ارز در بازار امروز استانبول سه شنبه 8 اکتوبر 2019


دالر آمریکا امروز در بازار استانبول با قیمت 5.8450 لیره و یورو نیز به قیمت 6.4180 لیره تورکیه فروخته شد

هر دالر آمریکا امروز سه شنبه 8 اکتبر 2019 در بازار آزاد استانبول به قیمت 5.8430 لیره خرید و با قیمت 5.8450 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 6.4160 لیره خرید و به قیمت 6.4180 لیره فروخته شد.

این در حالی است که روز گذشته قیمت فروش دالر و یورو به ترتیب 5.7510 و 6.3240 لیره بود.

در همین حال، هر گرام طلای 24 عیار 279 لیره، پوند چهاریکی 461 لیره، نیم پوندی 928 لیره، یک پوند تام "جمهوریت" 1.840 لیره و هر اونس طلا نیز 1489 دالر معامله شد.اخبار مربوطه