رئیسی به خاک سپرده شد

وی در مشهد به خاک سپرده شده است

2143602
رئیسی به خاک سپرده شد

جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس‌ جمهور ایران که در اثر سقوط هلیکوپتر حامل اش در روز یکشنبه گذشته جان باخت، پس از تشییع در تبریز، تهران، بیرجند و مشهد، عصر دیروز در حرم امام رضا در شهر مشهد به خاک سپرده شد.

دیروز مراسم تشییع ابراهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان، محمدعلی آل هاشم و دیگر جان‌باختگان سقوط هلیکوپتر در شهرهای مختلف ایران برگزار گردید.

جنازه ابراهیم رئیسی بعد از تشییع در بیرجند، به مشهد انتقال داده شده و در رواق دارالسلام به خاک سپرده شد.اخبار مربوطه