رئیس پارلمان تورکیه وارد اوزبیکستان شد

وی در میدان هوایی تاشکینت از سوی مقامات این کشور مورد استقبال قرار گرفت

2142823
رئیس پارلمان تورکیه وارد اوزبیکستان شد

نعمان قورتولمیش رئیس پارلمان تورکیه طی یک سفر رسمی وارد تاشکینت پایتخت اوزبیکستان شد. 

وی در میدان هوایی بین المللی تاشکینت مورد استقبال نورالدین جان اسماعیلوف رئیس مجلس قانونگذاری مجلس عالی اوزبیکستان, اولغان بیکار سفیر کبیر تورکیه در تاشکینت و دیگر مقامات قرار گرفت. 

قورتولمیش در چهارچوب این سفر با نورالدین جان اسماعیلوف رئیس مجلس قانوگذاری مجلس عالی و تنزیله ناربایوه رئیسه مجلس سنای اوزبیکستان ملاقات خواهد کرد. 

قورتولمیش, از سوی شوکت میرضیایف رئیس جمهور اوزبیکستان نیز به حضور پذیرفته خواهد شد. اخبار مربوطه