وزیر امور خارجه تورکیه با همتای ایرانی خود صحبت کرد

این صحبت از طریق تلفن صورت گرفت

2142067
وزیر امور خارجه تورکیه با همتای ایرانی خود صحبت کرد

خاقان فیدان وزیر امور خارجه تورکیه, با علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه ایران صحبت تلفنی انجام داد. 

به اساس معلومات ارائه شده از سوی منابع دیپلماتیک, فیدان در این صحبت تلفنی, ضمن ابراز تاسف و تاثر عمیق خود نسبت وفات ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به مردم دوست و برادر این کشور تسلیت گفت. 

رئیس جمهور رئیسی, حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و شمار دیگری از مسئولین, روز گذشته در راه برگشت از مراسم افتتاح یک بند آب در سرحد ایران- آذربایجان, در اثر سقوط هلیکوپتر حامل شان جان باختند. اخبار مربوطه