ایران: انسداد مرز با افغانستان طبق روال برنامه مورد تعقیب قرار میگیرد

ایران اعلام کرد که دیوارمرزی بین ایران وافغانستان کشیده نشده ولی بحث انسداد مرز طبق روال برنامه مورد تعقیب قرار میگیرد

2099542
ایران: انسداد مرز با افغانستان طبق روال برنامه مورد تعقیب قرار میگیرد

وزیر داخله ای ایران اعلام کرد که دیوار مرزی بین ایران و افغانستان کشیده نشده ولی بحث انسداد مرز طبق روال برنامه مورد تعقیب قرار میگیرد.

احمد وحیدی، وزیرداخله ای ایران در حاشیه جلسه  شورای وزیران در جمع خبرنگاران درباره ایجاد دیوار مرزی بین ایران و افغانستان، گفت: دیوار مرزی بین ایران و افغانستان کشیده نشده، بحث انسداد مرز است که طبق روال برنامه مورد تعقیب قرار میگیرد.

او همچنین درباره عاقبت سگ‌های خیابانی در این کشور ابراز داشت: شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول طبق دستورالعمل مربوطه موظف به جمع‌آوری و عقیم‌سازی سگ‌های ولگرد هستند.اخبار مربوطه