استعفای ظریف از سوی روحانی پذیرفته نشد

این مطلب را سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار داشت

1153235
استعفای ظریف از سوی روحانی پذیرفته نشد

استعفای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از سوی حسن روحانی رئیس جمهور این کشور پذیرفته نشد.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتشار اطلاعیه‌ای در سایت رسمی این وزارت از عدم موافقت حسن روحانی، رئیس‌ جمهور این کشور با استعفای محمد جواد ظریف خبر داده است.

وی در ادامه همچنین اعلام کرده است:

"متن انتشاریافته در برخی رسانه ها تحت عنوان «استعفانامه آقای محمد جواد ظریف خطاب به ریاست جمهوری اسلامی ایران» مورد تایید نیست. متاسفانه متن انتشاریافته دستکاری شده و ناقص میباشد".

محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران نیز گفته است: "روحانی خواهان ماندن محمد جواد ظریف در سمت خود شده است. از دیدگاه روحانی ایران تنها دارای یک سیاست خارجی و یک وزیر امور خارجه میباشد".اخبار مربوطه