خلاصه از مطبوعات تورکیه 02.04.2024

خلاصه از مطبوعات تورکیه 02.04.2024

2123920
خلاصه از مطبوعات تورکیه 02.04.2024

روزنامه ینی شفق در خبری مینویسد, از انتخابات محلی 31 مارچ نتیجه غیر منتظره ای به دست آمد. حزب عدالت و توسعه تورکیه که از سال 2002 تاکنون در تمام انتخابات پیروز شده است، برای اولین بار موفقیت بدست آورده نتوانست. مشکلات اقتصادی و ناکافی بودن افزایش حقوق متقاعدین در این امر تاثیرگذار بوده است. برخی از رای‌دهندگان نیز به پای صندوق‌های رای نرفتند.

 روزنامه وطن طی خبری مینویسد, معاون رئیس جمهور تورکیه گفت: از نیمه دوم سال جاری، ما به وضوح نتایج مبارزه خود با تورم را خواهیم دید. به این ترتیب از فرسایش افزایش دستمزدها در طول زمان جلوگیری کرده و افزایش دائمی رفاه را فراهم خواهیم نمود.

روزنامه صباح در گزارشی مینویسد, اقتصاددانان بانک سرمایه‌گذاری امریکایی گلدمن ساکس پس از انتخابات محلی تورکیه ارزیابی‌هایی را درباره واحد پولی تورکیه لیره انجام دادند. اقتصاددانان گلدمن ساکس انتظار دارند لیره در مقایسه با ماه‌های اخیر عملکرد بهتری داشته باشد و جریان سرمایه افزایش یابد. 

روزنامه ستار در خبری مینویسد, اگرچه شاخص بیست 100 در بورس استانبول ماه مارچ را با کاهش 0.56 درصدی در 9142.40 واحد به پایان رساند، اما در سه ماه اول سال با افزایش ارزش 22.39 درصدی از بازارهای سهام جهانی پیشی گرفت.

روزنامه خبرتورک طی خبری مینویسد,  در بیانیه وزارت امور خارجه تورکیه در رابطه با تصاویر گرفته شده در بیمارستان شفا غزه آمده است: تصاویر بیمارستان شفا شاهدی بر این است که هدف اسرائیل از بین بردن عمدی و سیستماتیک مردم فلسطین است. جنایاتی که مقامات اسرائیل در شش ماه گذشته مرتکب شده‌اند، در میان بزرگترین وحشیگری‌های تجربه شده در طول تاریخ بشریت به ثبت رسید. تمام عاملان این جنایات محاکمه خواهند شد و نام کسانی که از این جنایات چشم‌پوشی کردند به عنوان یک لکه سیاه در تاریخ ثبت خواهد گردید.اخبار مربوطه