خلاصه یی ازمطبوعات امروزتورکیه، پنجشنبه 14 قوس 1398 هجری شمسی

خلاصه یی ازاخباروگذارشات چاپ شده درمطبوعات امروز تورکیه

خلاصه یی ازمطبوعات امروزتورکیه، پنجشنبه 14 قوس 1398 هجری شمسی

روزنامه خبر تورک در خبری تحت عنوان" کسانی که چشم به خاک سوریه دوخته اند، بایدازآنجا خارج شوند"، نوشته است: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه، اظهارداشت که تورکیه کشوری است که قادراست درراستای امنیت ملی، بدون اجازه ازهیچ کسی، عملیاتهایی ترتیب بدهد. وی با ابراز اینکه تورکیه تا پاکسازی کامل سوریه از تروریستها به موجودیت خود درسوریه ادامه خواهد داد، افزود: "ما در خاکهای سوریه چشم نداریم ولی کسانی که در این طرز فکر هستند، لطفا منطقه را ترک کنند."

روزنامه ستارطی گزارشی تحت عنوان"تورکیه خواسته هایش را در اجلاس ناتو به دست آورد" مینویسد: در اجلاس رهبران کشورهای عضو در ناتو که در راستای مخالفت تورکیه با طرح دفاع جدید کشورهای بالتیک پس ازجلوگیری امریکاازجای دادن نام سازمان تروریستی ی پ گ درلیست سازمانهای تروریستی، علیرغم مخالفتهای تورکیه، تشکیل گردید، نتیجه یی که خواسته تورکیه بود، حاصل شد. دراطلاعیه ای که ینس استولتنبرگ منشی عمومی سازمان دفاعی ناتو، منتشرنمود، بااشاره به سندی که سال2015منتشرشده وی پ گ درآن به صفت سازمان تروریستی اعلام میشود، ماده "تروریزم باهمه انواع وبا همه ظواهرش به عنوان تهدیدی به همه ما به راهش ادامه میدهد"افزوده شد.

"تورکیه ازبازی موجود درمدیترانه شرقی ممانعت کرد"، عنوان خبریست درروزنامه یینی شفق: در این خبرآمده است، فاتج سونمزوزیرانرژی ومنابع طبیعی تورکیه، ضمن ارزیابی تفاهمنامه میان تورکیه ولیبیا که درراستای آن، حوزه های مسئولیت بحری محدود گردید، گفت: "براساس این تفاهمنامه، از خارج نمودن تورکیه ازمعادله موجوددرمدیترانه شرقی، جلوگیری شد." وی افزود: "قصد داشتند که هم تورکیه و هم لیبی را در خارج از این بازی قرار دهند. بر اساس قوانین بین المللی بحری نیز، این تفاهمنامه، توافقی صحیح و به جا میباشد."

روزنامه صباح درخبری تحت عنوان"2020 سال تورکیه" مینویسد: علاقمندی سرمایه گذاران داخلی و خارجی درراستای پیشرفت سریع اقتصاد تورکیه، افزایش یافت. انتظار میرود رشد کشوروهمچنین ورود سرمایه خارجی به کشوردرسال 2020 سرعت یابد. در سال 2018 نیز که سرمایه گذاری مستقیم درسطح جهان 13 فیصد کاهش یافته بود، تورکیه با رشدی 13 فیصدی به راهش ادامه داد به همین دلیل انتظار میرود که ورود سرمایه خارجی به تورکیه طی سال 2020، به بیش از 15 میلیارد دالر برسد. 

وروزنامه حریت درخبری تحت عنوان "شهرهای پربازدید جهان اعلام شد! دوشهرتورکیه نیزدرلیست جای دارد"مینویسد: سازمان یورومونیتور اینترنشنال با مرکزیت انگلستان که تحقیقات استراتژیکی گسترده ای در رابطه با بخشها، کشورها و مصرف کنندگان انجام میدهد، گزارش شهرهای پربازدید را منتشرکرد. دراین گزارش، شهرهای استانبول و آنتالیا ازتورکیه نیزجای گرفت. استانبول طی سال 2018، میزبان 13 میلیون و 433 هزار و سال 2019، میزبان 14 میلیون و 715 هزار و 900 بازدید کننده بوده است. آنتالیا نیز سال 2018 از 12 میلیون و 438 هزار و 800 تن و در سال 2019 نیز از 13 میلیون و 332 هزار و 100 تن میزبانی کرده است.اخبار مربوطه