پیام اردوغان بمناسبت پذیرش سرود ملی(ماش استقلال جمهوری تورکیه)

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه گفت: روزی که سرود ملی خود را فراموش کنیم به این معناست که زنجیر بردگی به پای ما کشیده شده است

2114312
پیام اردوغان بمناسبت پذیرش سرود ملی(ماش استقلال جمهوری تورکیه)

رئیس جمهور اردوغان به مناسبت 12 مارچ، تصویب سرود ملی و روز بزرگداشت شاعر سرود، محمد عاکیف ارسوی، پیامی منتشر کرد.

اردوغان تصریح کرد که سرود ملی بیان اجماع ملی مان دربیش ازیک قرن قبل در جهت به دست آوردن آزادی منحیث یک ملت، نجات میهن از اشغال و ساختن آینده ای جدید بود.

رئیس جمهور اردوغان با بیان اینکه:"پیشینه تمدن تاریخی ما، ارزشهای ما، ایمان ما، راهپیمایی ملت ما در طول تاریخ در هربیت سرود ملی مان تجسم یافته است. اراده و عزم مجلس بزرگ ملی تورکیه که جنگ استقلال را رهبری کرد، و در نتیجه ای فداکاری، استقامت وعشق سربازان ما در جبهه در سرود ملی منعکس شده است." تاکید کرد، جوانانی هستند که ه کلمه وهر پیامی را در سرود ملی بیان شده است با تار و پود جسم و جان خود جذب می کنند.

اردوغان به سخنان خود چنین ادامه داد: ما فرزندانی داریم که از یرق واذان شان که ازهزاران سال بدین طرف  باعث غرور و افتخاردولت و تمدن ملت تورکیه بوده است به قیمت جانهایشان محافظت می کنند..»

روزی که ما سرود ملی خود را که قلب ها را در ده قاره لمس کرد، فراموش کنیم، به این معنی است که غل و زنجیر اسارت بر پای ما گذاشته شده است وطوق ذلت بر گردن ما آویخته شده است.

از شاعر بزرگ میهن پرست مان محمد عاکیف ارسوی با احترام به آثار و اندیشه های او به ویژه سرود ملی که جایگاه ویژه ای در قلب ملت دارد، همواره با منت وشکران یاد خواهد شد.

من یاد همه قهرمانان مبارزات استقلال مان، به ویژه محمد عاکیف ارسوی را با رحمت و سپاسگزاری گرامی می دارم و با صمیمانه ترین احساسات خود به همه شهروندانم سلام تقدیم می کنم."اخبار مربوطه