پیام اردوغان به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان

رئیس جمهور تورکیه آرزو کرد ماه رمضان که از امروز در بسیاری از کشورهای مسلمان آغاز شده برای جهان اسلام و ملت تورک به خیروبرکت وسیله گردد

2113758
پیام اردوغان به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان

رئیس جمهور تورکیه آرزو کرد ماه رمضان که از امروز در بسیاری از کشورهای مسلمان آغاز شده برای جهان اسلام و ملت تورک وسیله ای خیروبرکت وسیله گردد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه آرزو کرد ماه رمضان که ازامروزدربسیاری ازکشورهای مسلمان آغاز شده برای جهان اسلام و ملت تورک وسیله ای خیرو برکت باشد.

رئیس جمهوراردوغان دریک پست درشبکه اجتماعی نوشت: امیدوارم ماه رمضانی که ابتدایش رحمت ومیانه‌اش مغفرت وپایانش نجات است ازآتش جهنم است برای جهان اسلام و ملت ما مایه ای  خیرو برکت باشد. رمضان شریف به کافه ای هموطنان عزیزم خیرمقدم باد.اخبار مربوطه