ادامه ترمیم وبازسازی  آثار فرهنگی آسیب‌دیده در زلزله ختای

ترمیم وبازسازی آثار تاریخی و فرهنگی ختای که در زلزله‌های ششم فبروری سال گذشته به مرکزیت قهرمان‌ماراش آسیب دیده‌اند، با دقت و حساسیت بالا ادامه دارد

2096327
ادامه ترمیم وبازسازی  آثار فرهنگی آسیب‌دیده در زلزله ختای
Habib-i Neccar Camii Hatay.jpg

ترمیم وبازسازی آثار تاریخی و فرهنگی ختای که در زلزله‌های ششم فبروری سال گذشته به مرکزیت قهرمان‌ماراش آسیب دیده‌اند، با دقت و حساسیت بالا ادامه دارد.

ترمیم وبازسازی آثار تاریخی و فرهنگی ختای که در زلزله‌های ششم فبروری سال گذشته به مرکزیت قهرمان‌ماراش آسیب دیده‌اند، با هماهنگی هیئت علمی مشورتی بنیاد ختای که توسط وزارت فرهنگ و گردشگری تورکیه برای ترمیم وبازسازی  میراث فرهنگی تحت مالکیت و حفاظت اداره عمومی بنیادها تشکیل شده به‌دقت ادامه دارد.

ختای که به دلیل میزبانی از تمدن‌های مختلف در طول تاریخ به «مهد تمدن‌ها» معروف است، یکی از ولایاتی بود که بیشترین آسیب را از این زمین‌لرزه‌ها دید.

از 107 اثر تحت حمایت اداره منطقه‌ای بنیاد در سراسر اولوسوالی ختای، 71 اثر آسیب جدی دیده و بقیه دچار خسارت متوسط ​​یا جزئی شده است.

پروفیسور دکتر زینب آخونبای عضو هیئت علمی مشاوره بنیاد ختای، به خبرنگار آنادولو گفت که بسیاری از آثار فرهنگی ختای در زلزله آسیب دیده و برخی از آنها ویران شده اند.

آخونبای با اشاره به اینکه بیشتر آثار آسیب دیده مساجد بوده اما بعضی کلیساهای مسیحی، کاتولیک و آشوری نیز در اثر زلزله آسیب دیده اند، خاطرنشان کرد: پروژه هایی برای بررسی ساختارهای فروریخته این آثار و احیای آن ها با استفاده از قطعات اصلی آن ها تهیه شده است.

او تاکید کرد: این سرمایه های فرهنگی باید با شیوه های قابل قبول در سطح مشخصی احیا شوند. اگر نما، گنبد و مناره آن تخریب شده مهم است که آن قسمت ها را طبقه بندی کنیم، مشخص کنیم که هر قطعه سالم به کجا تعلق دارد تا بتوان از آن در ترمیم وبازسازی  استفاده کرد.

آخونبای با تاکید بر اینکه کارهای ترمیم وبازسازی ی باید با دقت انجام شود، گفت: این کارها باید با دقت انجام شود، مثل کانکریت آرمه نیست که طی 3 ماه تمام شود، هم حوصله، هم کار و هم دانش می خواهد. یعنی چندین سال طول می کشد.اخبار مربوطه