بررسی شعر نو ایران و افغانستان در استانبول

دکتر فاطمه شمس، شاعر و استاد دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا طی کنفرانسی در استانبول به بررسی ابعاد شعر نو فارسی در ایران و افغانستان پرداخت

20181219_2_34012362_40037315.jpg

دکتر فاطمه شمس، شاعر و استاد دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا طی کنفرانسی در استانبول به بررسی ابعاد شعر نو فارسی در ایران و افغانستان پرداخت

دکتر فاطمه شمس، شاعر و استاد دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا طی سخنانی در کنفرانس "مرزهای تار" در دانشگاه "بیکوز" استانبول به بررسی فصای مبهم و موضوع تبعید در شعر نو فارسی در ایران و افغانستان پرداخت.

این ادیب جوان ایرانی در ادامه سخنرانی خود، تورکیه را وطن دومش دانست و اظهار داشت:

"بیش از 9 سال است که در خارج از کشورم زندگی می کنم و به عبارتی در تبعید هستم. در استانبول می‌توانم اعضای خانواده ام را ببینیم. به همین دلیل این شهر جایگاه ویژه‌ای در قلب من دارد.

وی که پس از اعتراضات سال 2009 ایران، این کشور را ترک کرده است، درباره موضوع "تبعید از خانه و تبعید در خانه" به اشعار شعرایی از تورکیه، ایران و افغانستان اشاره کرد و گفت:

"ناظم حکمت تورک دارای اشعار مهمی در زمینه تبعید از خانه است. سارا محمدی اردهالی ایرانی به دلیل سرودن شعر پرواز در خانه تبعید است. او به من گفت که به‌طور فیزیکی در تهران است اما از لحاظ روحی در آنجا حضور ندارد.

وی یک نمونه بسیار خوبی در زمینه تبعید در خانه است. الیاس علوی شاعر افغان نیز در شعر "کاخ خسرو" تبعید از خانه و رنج مهاجران را بیان کرده است. در این زمینه تنها عوامل سیاسی موثر نیست بلکه مسائل دیگری نیز مطرح و موثر است"

این استادیار ادبیات فارسی، زبان‌ها و تمدن‌های شرق نزدیک در دانشگاه پنسیلوانیا در پایان از حضار جهت شرکت گسترده خود در این برنامه قدردانی کرد. سخنان شمس در این کنفرانس با حضور و تشویق پرشور اساتید و دانشجویان همراه بود.اخبار مربوطه