ورود به مرحله نهایی مسابقه زیبایی با چادر

سارا افتخار که با به سر داشتن چادرنمادین در مسابقه ملکه زیبایی انگلستان شرکت کرده است، وارد مرحله نهایی شد

ورود به مرحله نهایی مسابقه زیبایی با چادر

 

سارا افتخار که با به سر داشتن چادرنمادین در مسابقه ملکه زیبایی انگلستان شرکت کرده است، وارد مرحله نهایی شد.

دخت پاکستانی الاصل سارا افتخار که با به سر داشتن چادر نمادین در مسابقه ملکه زیبایی انگلستان شرکت کرده ، به مرحله نهایی مسابقه راه یافته است.

در حالی که انوع مختلف بانوان در مسابقه ملکه زیبایی انگلستان شرکت میکنند، این بار یک اولین به میان آمد. سارای پاکستانی با چادر خجاب نمایش توجه همه را به خود جلب کرد.

او با اینکه چادر به سر داشت، توانست وارد مرحله نهایی مسابقه گردد.

سارا افتخار 20 ساله بوده و در دانشگاه هادرسفیلد انگلستان در رشته حقوق تحصیل میکند.

سارا یکی از 50 فینالیست مسابقه میباشد.

قبلا نیز دختری با نام ماریا با حجاب در این مسابقه شرکت کرده بود ولی سارا به دلیل موفقیت برای راهیابی به مرحله نهایی، یک اولین را کسب کرده است.

برنده نهایی این مسابقه، هفته آینده مشخص خواهد شد.اخبار مربوطه