جنگ‌ و بحران‌های 40 سال گذشته بر جنگل‌های افغانستان تاثیر بسیار منفی گذاشته است

سازمان غذاوکشت وزراعت سازمان ملل (FAO) اعلام کرد جنگ‌ و بحران‌های 40 سال گذشته بر جنگل‌های افغانستان تاثیر بسیار منفی گذاشته است

2118896
جنگ‌ و بحران‌های 40 سال گذشته بر جنگل‌های افغانستان تاثیر بسیار منفی گذاشته است

سازمان غذاوکشت وزراعت سازمان ملل (FAO) اعلام کرد جنگ‌ و بحران‌های 40 سال گذشته بر جنگل‌های افغانستان تاثیر بسیار منفی گذاشته است.

سازمان غذاوکشت وزراعت سازمان ملل (FAO) به مناسبت 21 مارچ، روز جهانی حفاظت از جنگل‌ها با انتشار ویدئویی اعلام کرد: تنها در 15 سال گذشته افغانستان 34 فیصد از جنگل‌های خود را از دست داده است.

این نهاد در ادامه افزود: افغانستان دارای 1.78 میلیون هکتار جنگل است. اما سال‌هاست که قطع خودسرانه جنگل‌ها در افغانستان ادامه دارد و دولت‌ها نتوانسته‌اند جلوی آن را بگیرند.

گفتنی است مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد روز 21 مارچ (اول حمل ماه) را به عنوان روز جهانی جنگل معرفی کرد تا آگاهی را در مورد اهمیت انواع جنگل‌ها، و درختان خارج از جنگل‌ها به نفع نسل‌های فعلی و آینده افزایش دهند.اخبار مربوطه