خانه‌های خشت خام ویا پخسه یی در افغانستان مهمترین عامل افزایش تلفات جانی در زمین‌لرزه ها

مهم‌ترین عاملی که در زمین لرزه‌های افغانستان باعث تلفات جانی شده است، ساختمانهای خشت خام ویا پخسه یی است

2049674
خانه‌های خشت خام ویا پخسه یی در افغانستان مهمترین عامل افزایش تلفات جانی در زمین‌لرزه ها

خانه‌های روستایی ساخته شده ازخشت خام درافغانستان عامل اصلی تلفات جانی درزمین‌لرزه 7اکتبر بود.

زمین لرزه‌هایی که پشبه شکل پیهم درولایت هرات افغانستان واقع در مرز ایران رخ داد، باعث کشته شدن دستکم 2500 نفر شد.

بیش از 10 زمین‌لرزه  ها که بزرگ‌ترین آن 6.3 ریشتر بود، در 16 روستای اولوسوالی زنده‌جان هرات ویرانی شدیدی به بار آورد و 6 روستا تقریباً به طور کامل ویران شد.

مهم‌ترین عاملی که در زمین لرزه‌ها باعث تلفات جانی در افغانستان شده است، سازه‌های خشت خام ویا پخسه یی است.

شدت زمین لرزه‌ها در این کشور می‌تواند تا 6.5 ریشتر افزایش یابد.

در حالی که منطقه‌ای که بیشتردرآن زمین لرزه‌ها رخ میدهد، اولایت بدخشان در شمال شرقی افغانستان است، به دلیل قرارگرفتن آن برروی کوه‌های هندوکش، زلزله‌های شدید در بدخشان تلفات زیادی نداشته است.

در زمین لرزه‌هایی که در مناطقی غیرازبدخشان رخ می‌دهد، حتی اگر شدت آن از 5 تا 6.5 ریشتر باشد، افراد زیادی به دلیل خانه‌های خشت خام ویا پخسه یی جان خود را از دست می‌دهند.

زمین لرزه‌هایی با این شدت در مراکز شهرها خسارت وارد نمی‌کند اما روستاها به شدت آسیب می‌بینند.

ویرانی‌های ناشی از زمین‌لرزه‌ها در اولوسوالی زنده‌جان هرات و فروریختن خانه‌های خشت خام ویا پخسه یی چشمگیر است.

اینکه م مکتب کانکریتی روستای نایب رفیع بدون هیچ آسیبی از زلزله نجات یافت، نشان از تاثیر زیاد خانه‌های خشت خام ویا پخسه یی بر تلفات جانی دارد.

روستاییان افغانستان هنگام ساختن خانه‌های خود خاک را با آب مخلوط می‌کنند و در قالب می‌زنند و در آفتاب خشک می‌کنند. قالب‌های خشت خام ویا پخسه یی به دست آمده از این طریق با گل، مخلوطی از خاک و آب ملات می‌شوند. در زمان ساخت خانه، کاه را به گل آماده شده اضافه می‌کنند و از این مخلوط برای گچ استفاده می‌کنند.

در حالی که در ساخت این خانه‌ها از آهن یا کانکریت استفاده نمی‌شود، ساخت خانه‌های خشت خام ویا پخسه یی آسان و سریع است و نیازی به هزینه‌ای جز استحکام فیزیکی ندارد. به همین دلیل، اکثریت روستاییان کم درآمد افغانستان خانه‌های خشت خام ویا پخسه یی را ترجیح می‌دهند.اخبار مربوطه