فیر چندین راکت به نقاط مختلف شهرکابل حین برگزاری نمازعید قربان

وزارت داخله افغانستان ازاصابت چندین راکت حین برگزاری نمازعیدقربان به مناطق مختلف شهرکابل خبر داد

1677810
فیر چندین راکت به نقاط مختلف شهرکابل حین برگزاری نمازعید قربان

وزارت داخله افغانستان ازاصابت چندین راکت حین برگزاری نمازعیدقربان به مناطق مختلف شهرکابل خبر داد.

میرویس ستانکزی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان صبح امروزسه‌شنبه از طریق رسانه‌ها اعلام کرد: سه فروند راکت حین اجرای نمازعید قربان به مناطق مختلف شهرکابل بویژه نزدیکی قصر ریاست جمهوری اصابت کرده است.

اوگفت: سه فروندراکت زمانی درنقاط مختلف شهرکابل اصابت کردکه رئیس جمهوروعده ای ازمقامات دولتی، درحال اقامه نمازعید قربان درداخل محوطه قصر ریاست جمهوری بودند.

ستانکزی گفت: مخالفان مسلح دولت، این راکتها را توسط یک عراده موتراز منطقه پروان سوم مربوط ناحیه چهارم شهر کابل، فیرکرده اند.

اودرادامه توضیح داد: یکی از این راکتها درعقب مسجد عیدگاه و یکی دیگر در منطقه گلبهار سنترو راکت سومی نیز در نزدیکی ورزشگاهی «چمن حضوری» شهر کابل اصابت کردکه تلفاتی جانی نداشته است.

اشرف غنی در این رابطه پس از اقامه نمازعید درقصر ریاست جمهوری گفت: «پرتاب چند فروند راکت نمی‌تواند باعث ترک نمازما شود، پیام ما پیام زندگی است؛ اما پیام فیر کننده های راکتها مرگ است، طالبان تاریکی می‌آورند و ما روشنایی می‌آوریم. هیچ کسی نمی‌تواند با فیر راکت و ایجاد فضای ترس و وحشت بر مردم افغانستان حاکم شود».

هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان اعلام کرد که این حمله راکتی توسط گروه طالبان صورت نگرفته است.اخبار مربوطه