دستگیری 234 مهاجر غیرقانونی در ولایت ادیرنه تورکیه

نیروهای یگان مرزی و ژاندارم تورکیه 234 مهاجرغیرقانونی را درولایت ادیرنه دستگیر کردند

دستگیری 234 مهاجر غیرقانونی در ولایت ادیرنه تورکیه

نیروهای یگان مرزی و ژاندارم تورکیه 234 مهاجرغیرقانونی را درولایت ادیرنه دستگیر کردند.

نیروهای واحدمرزی و ژاندارم تورکیه طی عملیاتی در روستاهای ولایت ادیرنه 234 تبعه خارجی را که درصدد سفر غیرقانونی به خارج از کشور بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

این افراد اتباع کشورهای سومالیا، افغانستان، عراق، پاکستان، فلسطین و سوریه بوده و پس از طی مراحل قانونی در مرکز ژاندارم به اداره مهاجرت درولایت ادیرنه منتقل شدند.

گفتنی است عملیات‌ نیروهای امنیتی تورکیه برای مقابله با سفروورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.اخبار مربوطه