عملیات چشمه صلح

مقصد آرامش,
هدف مبارزه علیه تروریزم

تیکا درریاست عمومی تربیت بدنی وسپورت افغانستان به خانواده های مستمندان افطارداد

دفتر همکاریها و کوردیناتوری نخست وزیری ترکیه تیکا در نقاط مختلف ولایت کابل پایتخت افغانستان دعوتیه های افطاری ترتیب داد

تیکا درریاست عمومی تربیت بدنی وسپورت افغانستان به خانواده های مستمندان افطارداد

 

با آغاز ماه مبارک رمضان دفتر همکاریها و کوردیناتوری نخست وزیری ترکیه تیکا در نقاط مختلف ولایت کابل پایتخت افغانستان دعوتیه های افطاری ترتیب داده در آن از خانواده های مستمندان و فقرا دلجویی نموده و با اقشار مختلف از باشنده گان ولایت کابل اعم از کارمندان ادارات دولتی، محصلین، متعلمین، استادان و معلمین موسسات تحصیلات عالی و مکاتب در یک میان قرار گرفته از فیص وبرکت ماه مبارک رمضان مستفید گردیدند.

 به سلسله همین برنامه های انساندوستانه و فرهنگی دیروز ریس این اداره  سلیمان شاهین همرا با ریس عمومی تربیت بدنی وورزش افغانستان محمد همایون خیری و قهرمان سپورت بوکس افغانستان باز محمد مبارز در مرکز ریاست تربیت بدنی وسپورت در جمع تقریبا 1000خانواده از باشنده گان ولایت کابل و منسوبین ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت افطاریه شانداری ترتیب و صرف نمودند.

در افطار امشبه ریاست تیکا مانند همیشه اکثرا بازمانده گان و خانواده های شهدا، یتیمان و مستضعفان اعم از زنان،  مردان و اطفال ایشان اشتراک ورزیدند.

 قابل تذکار است که در این افطاریه و همه افطاریه های دیگر که از جانب اداره کودیناتوری تورکیه تیکا ترتیب داده شده بصورت عموم غذا های متنوع ترکیه اکرام گردیده است.اخبار مربوطه