سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا: تورکیه به اروپا و اروپا نیز به تورکیه نیاز دارد

پیتر استانو سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا روابط تورکیه واتحادیه اروپا را مورد ارزیابی قرار داد

2151459
سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا: تورکیه به اروپا و اروپا نیز به تورکیه نیاز دارد

پیتر استانو سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا روابط تورکیه واتحادیه اروپا را مورد ارزیابی قرار داد

پیتر استانو سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا درامورخارجی وسیاست امنیتی اعلام کرد: تورکیه به اروپا واروپا نیز به تورکیه نیاز دارد. زیرا با هم قوی‌تر هستیم.

پیتراستانوسخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا دربروکسل پایتخت بلژیک در کمیسیون این اتحادیه به سوالات روزنامه‌نگاران تورک پاسخ داد.  

استانو ضمن استقبال از روزنامه‌نگاران تورک با تیشرت پرچم تورکیه وسلام و احوال‌پرسی گفت که به تورکیه خیلی علاقه‌مند است.

سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی به سوالات روزنامه‌نگاران پیرامون روابط تورکیه و اتحادیه اروپا اعلام کرد: اتحادیه اروپا از اهمیت تورکیه آگاهی کامل دارد.

استانو پیرامون آغاز دوباره مذاکرات عضویت کامل تورکیه در اتحادیه اروپا گفت: این با قابلیت متقاعد کردن کلیه دول عضواتحادیه اروپا ارتباط دارد. فقط در صورت موافقت 27 کشور عضو اتحادیه اروپا عضویت تورکیه امکان‌پذیر است.اخبار مربوطه