تاکید اردوغان به افزایش روزافزون ارزش منطقه‌ای و جهانی اوزبیکستان

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه گفت: ارزش منطقوی و جهانی اوزبیکستان که در قلب آسیای مرکزی قرار دارد روز به روز در حال افزایش است

2150033
تاکید اردوغان به افزایش روزافزون ارزش منطقه‌ای و جهانی اوزبیکستان

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه در نشست خبری مشترک با شوکت میرضیایف، رئیس جمهور اوزبکیستان در انقره به افزایش روزافزون ارزش منطقه‌ای و جهانی اوزبیکستان تاکید کرد

رئیس جمهور اردوغان در نشست خبری مشترک با شوکت میرضیایف همتای اوزبیکستانی خود که برای یک سفر رسمی به پایتخت انقره سفر کرده است، گفت وگو کرد.

اردوغان با بیان اینکه آنها در مورد موضوعاتی که می توان گامهای مشخصی و ملموسی برداشته شود، گفتگو کردند، گفت: درمسایلی مانند تجارت، زراعت، حمل و نقل، انرژی، فرهنگ، آموزش و صنایع دفاعی توافقنامه های زیادی را امضا کردند.

اردوغان با اشاره به اینکه این توافقنامه‌ها باعث تنوع در همکاری‌های دو کشور و تقویت پایه‌های توافقات می‌شود، خاطرنشان کرد: اوزبیکستان که در قلب آسیای مرکزی با جمعیت37 میلیونی جوان و تقریباً پویا قرار دارد، دارای ارزش منطقوی و جهانی بوده وروز به روز در حال رشد و افزایش ان است.

اردوغان با بیان اینکه میرضیایف رئیس جمهور مهمان با طرح رنسانس سوم اوزبیکستان جدید افق متفاوتی را برای کشورش ترسیم کرده است، ادامه داد: «او با اصلاحات اقتصادی که در زمینه های مختلف از انرژی گرفته تا زراعت انجام داد، اوزبیکستان را به نقاط غبطه برانگیزی رسانیده است.»

همچنان میرضیایف نیزبا اشاره به اینکه تحت رهبری رئیس جمهور اردوغان تلاش زیادی برای افزایش رفاه مردم تورکیه، قدرت و پتانسیل سیاسی، اقتصادی و نظامی این کشور و نفوذ آن در جامعه بین المللی صورت گرفته است، ابراز خوشحالی کرده و گفت:« او به موفقیت های تورکیه در سرتاسر جهان افتخار می کند.»

میرضیایف با بیان اینکه با اردوغان که او را به کشورش دعوت کرده بود در مورد مسائل مهم منطقوی تبادل نظر کردند، گفت که آنها در عرصه بین المللی از یکدیگر حمایت میکنند و به همکاری های فنزدیک در پلاتفورم هایی سازمان ملل متحد و سازمان کشورهای تورک به همکاری خویش ادامه خواهند داد.اخبار مربوطه