رئیس جمهور اوزبیکستان به تورکیه می‌آید

روابط تجاری بین تورکیه و اوزبیکستان وارد دوره جدیدی می‌شود

2149119
رئیس جمهور اوزبیکستان به تورکیه می‌آید

شوکت میرضیایف رئیس جمهور اوزبیکستان به تورکیه می‌آید.

انتظارمیرودکه سفررسمی میرضیایف موجب تقویت روابط استراتژیک درسطح عالی بین دوکشور شود.

عصر جدیدی در روابط تجاری بین تورکیه و اوزبیکستان تجربه می‌شود.

حجم تجارت دوجانبه که در سال 2016 یک میلیارد و 242 میلیون دالر بود، در سال 2020 به 2.1 میلیارد دالر و در سال 2023 به 3.1 میلیارد دالر رسید.

روابط دو کشور در زمینه‌های آموزشی، صحی و فرهنگی به سرعت در حال توسعه است.

در همین راستا سال گذشته همایش‌های صحی و آموزش بین دو کشور برگزار شد.

مطالعات ایجاد دانشگاه مشترک بین دو کشور در تاشکند پایتخت اوزبیکستان ادامه دارد.

در خصوص مسائل ویزا نیز گام‌های مثبتی برداشته شده است، یکی از مشکلاتی که بارها از سوی تجار تورکیه بیان شده است.

در سال 2017، دولت اوزبیکستان فرمانی را امضا کرد که طی 3 روز برای شهروندان تورکیه ویزا صادر می‌کند. در فبروری 2018، شهروندان تورکیه از معافیت 30 روزه ویزه برخوردار شدند.

شمار ازبیک‌هایی که در سال 2016 به تورکیه سفر کردند، حدود 150 هزار نفر بود، در سال 2023 به 500 هزار نفر رسید.

پروازهای برنامه‌ریزی شده بین دو کشور که تا سال 2016 5 بار در هفته انجام می‌شد نیز در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. در حال حاضر 60 پرواز برنامه‌ریزی شده در هفته بین اوزبیکستان و تورکیه انجام می‌شود.اخبار مربوطه