حمله اسرائیل به رفح از سوی اتحادیه افریقا مورد تقبیح قرار گرفت

در این مورد رئیس کمیسیون اتحادیه افریقا پیامی منتشر کرد

2145561
حمله اسرائیل به رفح از سوی اتحادیه افریقا مورد تقبیح قرار گرفت

موسی فکی محمد رئیس کمیسیون اتحادیه افریقا حمله اردوی اسرائیل به کمپ مهاجرین فلسطینی در شهر رفح را تقبیح نمود.

وی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حمله اسرائیل به کمپ مهاجرین فلسطینی را که اکثراً زنان و کودکان در آن زنده گی میکنند تقبیح می‌نمائیم.

محمد ضمن دعوت به اعلام آتش‌بس فوری تاکید کرد: اقدامات اسرائیل ناقض تصمیم دیوان عالی لاهه برای متوقف کردن حملات اسرائیل به رفح میباشد.

وی همچنین گفت, اقدامات اسرائیل بدون کیفر مانده است.

باید گفت اسرائیل در بیست و ششم ماه می به کمپ مهاجرین فلسطینی در شهر رفح حمله کرده و در این حمله 45 نفر جان باخته بودند.اخبار مربوطه