یک سرباز تورک جام شهادت نوشید

این مطلب را وزارت دفاع ملی تورکیه اظهار داشت

2143330
یک سرباز تورک جام شهادت نوشید

در شمال عراق در منطقه عملیات پنجه- قفل, در اثر انفجار بمب از قبل جاسازی شده از سوی منسوبین سازمان تروریستی یک سرباز تورک بنام ودات زوربا جام شهادت نوشید. 

جودت ییلماز معاون رئیس جمهور و یاشر گولر وزیر دفاع ملی تورکیه نسبت شهادت این سرباز پیام تسلیت منتشر کرد. اخبار مربوطه