روسیه اتشه نظامی انگلستان را اخراج میکند

در این مورد پیامی از سوی وزارت امور خارجه روسیه منتشر گردید

2140824
روسیه اتشه نظامی انگلستان را اخراج میکند

روسیه اعلام کرد, اتشه نظامی سفارت انگلستان در مسکو را اخراج خواهد کرد.

در پیام کتبی از سوی وزارت امور خارجه روسیه از احضار نماینده سفارت انگلستان در مسکو به این وزارت خبر داده شده است.

در پیام مذکور که تصمیم روز 8 می مقامات انگلستان علیه روسیه به باد انتقاد گرفته شده, چنین آمده است: نسبت تصمیم خصمانه و بی اساس انگلستان در قبال اتشه نظامی سفارت روسیه در لندن, به نماینده یادداشت اعتراضی شدید داده شد. 

در پیام ضمن اشاره به "خسارات جبران ناپذیر" این اقدامات در روابط دو کشور گفته شد, "به نماینده گفتیم این اقدام دقیقاً دشمنی با روسیه بوده و مقصد سیاسی دارد.  واکنش ما در برابر تصامیم دشمنانه 8 می انگلستان تنها با این اقدام ما محدود نخواهد بود.  به طرف های که آغازگر مشکلات است, در مورد اقدامات بعدی مان معلومات داده خواهد شد."

وزارت های امور خارجه, داخله و دفاع انگلستان, روز 8 می در یک پیام مشترک, به دلیل "فعالیت های مخرب استخباراتی" روسیه از اخراج اتشه نظامی این کشور, حذف وضعیت دیپلماتیک برخی از ملکیت های مرتبط با روسیه و محدودیت مدت ویزه های دیپلماتیک روسیه خبر داده بودند.اخبار مربوطه