در کلمبیا مدیر محبس در یک حمله مسلحانه جان باخت

این حمله از سوی افراد مسلح موتر سایکل سوار صورت گرفت

2140749
در کلمبیا مدیر محبس در یک حمله مسلحانه جان باخت

در کلمبیا به مدیر یک محبس که در حال سفر با موتر خود بود حمله مسلحانه صورت گرفت. 

در بوگوتا پایتخت کلمبیا المر فرناندز مدیر محبس لو مودیلا مورد حمله افراد مسلح موتر سایکل سوار قرار گرفت. 

فرناندز در نتیجه اصابت چندین مرمی در محل حادثه جان خود را از دست داد. 

رئیس جمهور گوستاو پترو, با به اشتراک گذاشتن پیامی از طریق شبکه اجتماعی اکس این حمله را مورد تقبیح قرار داده, امر کرد تا افراد مظنون در قبال این حادثه هر چه زودتر دستگیر و به پنجه قانون سپرده شود. 

گوستاو, به خانواده فرناندز تسلیت گفته, به سخنان خود چنین ادامه داد: جلسه فوق العاده شورای امنیت دایر خواهد شد.  فرناندز به شکل نا جوانمردانه به قتل رسید.  امر کردم تا در تمامی محابس تدابیر مورد نیاز گرفته شود. 

به اساس گزارش منابع محلی, فرناندز نسبت عدم قبول خواسته های شان از سوی شبکه های جنایی تهدید میشد. 

احزاب سیاسی مخالف نیز با تقبیح این حمله از حکومت خواست تا امنیت مدیران محابس را تامین کند. اخبار مربوطه