دیپلماسی تیلفونی وزیر خارجه تورکیه پس از حمله ایران به اسرائیل

حاکان فیدان وزیر خارجه تورکیه با وزیران خارجه ایران و بریتانیا گفت‌وگوی تیلفونی  کردند

2127862
دیپلماسی تیلفونی وزیر خارجه تورکیه پس از حمله ایران به اسرائیل

حاکان فیدان وزیر خارجه تورکیه با وزیران خارجه ایران و بریتانیا گفت‌وگوی تیلفونی  کردند.

حاکان فیدان وزیر امور خارجه تورکیه پس از حمله ایران به اسرائیل در گفت‌وگو با مقامات ذیربط تاکید کرد که تنش در منطقه نباید بیشتر افزایش یابد.

حاکان فیدان با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت‌وگوی تیلفونی  کرد.

 فیدان به عبداللهیان گفت، ما خواهان تشدید تنش در منطقه پس از مقابله‌بمثل ایران علیه اسرائیل در شب 13 اپریل نیستیم و امیدواریم اقداماتی که باعث افزایش تنش می‌شود، پایان یابد.

وزیر امور خارجه ایران نیز اعلام کرد که عملیات تلافی‌جویانه علیه اسرائیل به پایان رسیده است و ایران تا زمانی که مورد حمله قرار نگیرد، وارد عملیات جدیدی نخواهد شد.

عبداللهیان گفت در صورت حمله مجدد به ایران، این بار با شدت بیشتری پاسخ داده خواهد شد.

فیدان با دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا نیز گفت‌وگوی تیلفونی انجام داد.

در این دیدار، هر دو وزیر تاکید کردند که تشدید تنش در منطقه نباید بیشتر شود.اخبار مربوطه