قرقیزستان برگزاری انتخابات محلی در تورکیه را تبریک گفت

رهبران تورکیه و قرقیزستان مسائل جهانی و منطقوی را مورد بحث و بررسی قرار دادند

2123168
قرقیزستان برگزاری انتخابات محلی در تورکیه را تبریک گفت

رهبران تورکیه و قرقیزستان مسائل جهانی و منطقوی را مورد بحث و بررسی قرار دادند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه باصدرجباروف رئیس جمهورقرقیزستان گفتگوی تیلفونی   انجام داد.

دراین گفتگو روابط دوجانبه تورکیه وقرقیزستان ومسائل جهانی ومنطقوی مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

رجب طیب اردوغان ازجباروف که به مناسبت برگزاری انتخابات محلی درتورکیه تبریک گفت، تشکر کرد.اخبار مربوطه