گفت‌وگوی تیلفونی  روسای جمهور تورکیه و اوزبیکستان

در این دیدار روابط تورکیه و اوزبیکستان، مسائل جهانی و منطقوی مورد بحث و بررسی قرار گرفت

2123167
گفت‌وگوی تیلفونی  روسای جمهور تورکیه و اوزبیکستان

در این دیدار روابط تورکیه و اوزبیکستان، مسائل جهانی و منطقوی مورد بحث و بررسی قرار گرفت

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه باشوکت میرضیایف رئیس جمهوراوزبیکستان گفتگوی تیلفونی کرد.

در این گفتگوی تیلفونی روابط تورکیه و اوزبیکستان، مسائل جهانی و منطقوی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 اردوغان ازتبریک میرضیایف به خاطربرگزاری انتخابات محلی تورکیه درچهارچوب ضروریات دموکراسی تشکر کرد.اخبار مربوطه