گفت‌وگوی تیلفونی رهبران تورکیه و هالند

دراین دیدارروابط دوجانبه تورکیه وهالند وروند تعیین منشی عمومی جدید ناتو مورد بحث و بررسی قرار گرفت

2123169
گفت‌وگوی تیلفونی رهبران تورکیه و هالند

دراین دیدارروابط دوجانبه تورکیه وهالند وروند تعیین منشی عمومی جدید ناتو مورد بحث و بررسی قرار گرفت

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه با مارک روته نخست وزیرهالند  گفتگوی تیلفونی انجام داد.

در ین گفتگوی تیلفونی  روابط دوجانبه تورکیه وهالند وروند تعیین منشی عمومی جدید ناتوموردبحث وبررسی قرار گرفت. اردوغان همچنین به روته که نامزدمنشی عمومیی ناتواست، انتظارات تورکیه ازمنشی عمومی جدیدرابیان کرد.

اردوغان گفت، از منشی عمومی جدید انتظار داریم که به بهترین وجه به امنیت و منافع اعضا در مبارزه با تروریزم و ​​سایر چالش‌ها خدمت کرده، ضمن تقویت وحدت ائتلاف، نقش اساسی ناتو را در اولویت قرار داده، تعهدات قانع کننده‌ای برای پایبندی به ارزش‌های اصلی ائتلاف در میان گذاشته و حساسیت‌های متحدان غیر اتحادیه اروپا را مد نظر قرار دهد.

 اردوغان اظهار داشت، تورکیه با توجه به این اصول، تصمیم خود در این زمینه را در چهارچوب خرد راهبردی و حقانیت اتخاذ خواهد کرد.اخبار مربوطه