تلاش‌ها برای انتقال گاز تورکمنستان به بازار تورکیه و اروپا سرعت بیشتر یافت

تلاش‌ها برای انتقال گاز تورکمنستان به تورکیه از طریق آذربایجان و از آنجا به اروپا سرعت یافت

2118378
تلاش‌ها برای انتقال گاز تورکمنستان به بازار تورکیه و اروپا سرعت بیشتر یافت

تلاش‌ها برای انتقال گاز تورکمنستان به تورکیه از طریق آذربایجان و از آنجا به اروپا سرعت یافت
روند دیپلماسی انرژی تورکیه، آذربایجان و تورکمنستان بر سر گاز تورکمنستان که در پی بروز مشکل تامین گاز پس از جنگ روسیه-اوکراین در اروپا مورد بحث قرار گرفت، سرعت بیشتر یافت.
یادداشت تفاهم همکاری در زمینه گاز طبیعی و اعلام اراده که مبنای مشارکت در زمینه هایدروکاربن‌ها خواهد بود در اول مارچ بین تورکیه و تورکمنستان امضا شد.
آلپ‌ارسلان بیراقدار، وزیر انرژی و منابع طبیعی تورکیه اظهار داشت که در این زمینه می‌توان در مرحله اول تا 2 میلیارد متر مکعب گاز تورکمنستان را به تورکیه منتقل کرد.
بیراقدار با بیان اینکه سه گزینه مختلف برای رسیدن میزان مورد نظر به تورکیه در حال بررسی است، گفت: یکی از این گزینه‌ها این است که گاز تورکمنستان از طریق ایران از طریق سوآپ به تورکیه برسد. گزینه دیگر این است که گاز تورکمنستان از طریق سوآپ از طریق ایران و آذربایجان به تورکیه برسد و گزینه سوم این است که گاز تورکمنستان که اساساً ماندگارتر و پایدارتر بوده و ظرفیت بیشتری دارد، از طریق خط لوله‌ای که از خزر می‌گذرد به تورکیه برسد. همه این گزینه‌ها روی میز است، اینها همه مسائلی است که ما درباره آنها صحبت می‌کنیم.
 اخبار مربوطه