دیدار فیدان و وزیر خارجه جمهوری تورک قبرس شمالی

وزرای امور خارجه تورکیه و جمهوری تورک قبرس شمالی در انقره دیدار کردند

2100159
دیدار فیدان و وزیر خارجه جمهوری تورک قبرس شمالی

وزرای امور خارجه تورکیه و جمهوری تورک قبرس شمالی در انقره دیدار کردند.

حاکان فیدان، وزیرامورخارجه تورکیه وتحسین ارطغرل‌اوغلو، وزیرامورخارجه جمهوری تورک قبرس شمالی درانقره دیدارکردند.

درپستی که درحساب کاربری ایکس وزارت امورخارجه تورکیه منتشرشده، آمده است: حاکان فیدان وزیرخارجه کشورمان با تحسین ارطغرل‌اوغلو وزیرامورخارجه جمهوری تورک قبرس شمالی درانقره دیداروگفت‌وگو کرد.اخبار مربوطه