پیام آلتون بمناسبت 10 جنوری روز روزنامه‌نگاران فعال

رئیس مرکزارتباطات ریاست جمهوری تورکیه گفت، رسانه‌هایکی ازعناصراجتناب ناپذیردموکراسی هستند

2086896
پیام آلتون بمناسبت 10 جنوری روز روزنامه‌نگاران فعال

فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه گفت، خبرنگاران از حق دریافت اخبار درباره کشتار اسرائیل در غزه محروم هستند.

فخرالدین آلتون به مناسبت 10 جنوری روز روزنامه‌نگاران فعال پیامی منتشر کرد.

آلتون ضمن تاکید براهمیت رسانه‌ها درانتقال اطلاعات واقعی درباره دستورکارکشوروجهان، گفت، رسانه‌ها یکی از عناصر غیرقابل اجتناب دموکراسی هستند. 

رئیس مرکز ارتباطات اظهار داشت، منسوبین رسانه‌ها نقش مهمی در اعلام موفقیت‌های بین‌المللی تورکیه ایفا می‌کنند.

آلتون با جلب دقت به کمپاین‌های اطلاعات نادرست، اظهار داشت، ما خبرنگارانی را که به اخلاق و اصول روزنامه‌نگاری پایبند هستند، به صفت یکی از قوی‌ترین تکیه‌گاه‌های خود مشاهده می‌کنیم.

فخرالدین آلتون تصریح کرد، بیش از 100 خبرنگار در حملات اسرائیل به غزه جان خود را از دست دادند.

آلتون با اشاره براینکه، روزنامه‌نگاران در غزه، علاوه بر حق دریافت اخبار، از حق حیات نیز محروم هستند، تاکید کرد، به صفت مرکز ارتباطات، به حمایت از منسوبین مطبوعات برای تسهیل حیات کاری خود ادامه خواهند داد.

او گفت، من به همه خبرنگارانی که از درستی، عدالت و عینیت امتیاز نمی‌دهند، 10 جنوری روز روزنامه‌نگاران را تبریک می‌گویم.اخبار مربوطه