مذاکره پیرامون لایحه الحاق سویدن به ناتو به تاریخی دیگر موکول شد

برگزاری نشست کمیسیون روابط خارجی مجلس ملی کبیر تورکیه به ریاست فوآد اوکتای

2065637
مذاکره پیرامون لایحه الحاق سویدن به ناتو به تاریخی دیگر موکول شد

برگزاری نشست کمیسیون روابط خارجی مجلس ملی کبیر تورکیه به ریاست        اوکتای

تصمیم گرفته شد تا مذاکرات مربوط به لایحه تصویب عضویت سویدن در ناتو در کمیسیون روابط خارجی مجلس ملی کبیر تورکیه به تاریخی دیگر موکول شود.

کمیسیون روابط خارجی مجلس ملی کبیر تورکیه امروز به ریاست فوآد اوکتای رئیس این کمیسیون تشکیل‌جلسه داد.

در این جلسه هفت قرارداد بین‌المللی و پروتکل الحاق سویدن به ناتو مورد بررسی قرار گرفت.

در پی عدم تصمیم‌گیری در خصوص این لایحه، تاریخ دیگری برای ترتیب اجلاس جدید به‌همین منظور در روزهای آینده تعیین خواهد شد.

در صورت تصویب،  این لایحه در دستورکار مجمع عمومی مجلس ملی کبیر تورکیه قرار خواهد گرفت.  اخبار مربوطه