سفر اردوغان به نیویورک

رئیس جمهوراردوغان در میدان هوایی  جان اف کندی نیویورک از سوی سدات اونال نماینده دائمی تورکیه در سازمان ملل، حسن مراد مرجان سفیر تورکیه در واشنگتن و ریحان اوزگور سرقنسول تورکیه در نیویورک مورد استقبال قرار گرفت

2038677
سفر اردوغان به نیویورک

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه جهت شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به ایالات متحده آمریکا سفر کرد.

طیاره ای  حامل رئیس جمهور تورکیه ساعت 00:25 دقیقه به وقت تورکیه در میدان هوایی  بین المللی جان اف کندی نیویورک به زمین نشست.

 اردوغان دراین  میدان هوایی از سوی سدات اونال نماینده دائم تورکیه در سازمان ملل، حسن مراد مرجان سفیر تورکیه در واشنگتن و ریحان اوزگور سرقنسول تورکیه در نیویورک مورد استقبال قرار گرفت.

پس از استقبال، رئیس جمهور و هیئت همراه اش از میدان هوایی  به سمت خانه تورکیه حرکت کردند و در آنجا اقامت خواهند داشت.

گروه زیادی از مردم ساعاتی قبل برای دیدار با اردوغان، در مقابل خانه تورکیه تجمع کردند.

اردوغان بعد از استقبال گرمی که در مقابل خانه تورک با آن مواجه شد، با افرادی که در محل حضور داشتند، احوالپرسی کرده عکس گرفته و مدتی گفتگو کرد.

رئیس جمهور تورکیه 19 سپتامبر جاری برای سیزدهمین بار در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد و در حاشیه این نشست دیدارهای مختلفی نیز خواهد داشت. اخبار مربوطه