رهبر"شورای ملی حفاظت ازمیهن" درنیجریاتحریم‌های اکوواس راغیرقانونی وغیرانسانی توصیف کرد

سخنان تلویزیونی جنرال عبدالرحمن چیانی به‌مناسبت سوم آگست روز استقلال نیجریا

2019707
رهبر"شورای ملی حفاظت ازمیهن" درنیجریاتحریم‌های اکوواس راغیرقانونی وغیرانسانی توصیف کرد

سخنان تلویزیونی جنرال عبدالرحمن چیانی به‌مناسبت سوم آگست روز استقلال نیجریا

جنرال عبدالرحمن چیانی رهبر"شورای ملی حفاظت ازمیهن"که26جولای باکودتای نظامی زمام اموردر نیجریا را به‌دست گرفت، اعلام کرد: هیج دلیلی برای ترک شهروندان فرانسوی ازنیجریا زوجود ندارد.

چیانی طی سخنانی که ازتلویزیون دولتی اینکشور دررابطه به بورکینافاسوومالی پخش شد، اعلام کرد: تحریم‌های جامعه اقتصادی دول آفریقای غربی "اکوواس" غیرقانونی، غیرمنصفانه و غیرانسانی است. این تحریم‌ها موجب فقرهرچه بیشتر مردم نیجریا خواهند شد.  

چیانی دررابطه باخارج شدن شهروندان فرانسوی ازنیجریانیزگفت: هیج دلیلی برای ترک شهروندان فرانسوی از نیجریا زوجود ندارد. حتی کوچکترین تهدید برای شهروندان فرانسوی درنیجریا مورد بحث نیست.

چیانی ضمن انتقاد از اقدامات فرانسه برای به تعلیق گرفتن همکاری نظامی با نیجریا نیز گفت: کسانی‌که دم از مبارزه با تروریزم می‌زنند، در کوچکترین مشکلی همکاری نظامی را به حالت تعلیق در می‌آورند.

ازسوی دیگر سعد ابوبکر سلطان ایالت سوکوتوورئیس شورای اسلامی نیجریایه که اعلام کرده است بنام اکوواس نقش میانجی‌گری بر عهده خواهد گرفت، با هیاتی درنیامی پایتخت نیجریا مذاکراتی انجام داد.

جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکوواس)  طی یک نشست فوق‌العاده در 30 ام جولای به حکومت نظامی که در 26 جولای قدرت را در نیجریا به دست گرفت، یک هفته مهلت داد تا محمد بازوم رئیس جمهور این‌کشور را برای بازگشت دوباره بر سر قدرت و انجام وظایف خود آزاد کند.

اکوواس همچنین اعلام کرده بود که در صورت عدم قبول خواسته‌هایشان هر نوع گزینه از جمله مداخله نظامی را مد نظر قرار خواهند داد.

احتمال مداخله نظامی در نیجریا واکنش سایر حکومت‌های کودتاگر در آفریقای غربی را بر انگیخته بود.

بورکینافاسوومالی که از سوی نظامیان اداره میشوند، با انتشار اطلاعیه‌ مشترکی اعلام کرده بودند که مداخله نظامی در نیجریا به معنی اعلام جنگ علیه ماست.

از سوی دیگر نیجریایه، تدابیر جدیدی علیه حکومت نظامی نیجریا اتخاذ کرد.

در این چهارچوب نیجریایه واگذاری برق به نیجریا را متوقف کرد.

نیجریا هفتاد فیصد برق مورد نیاز را از نیجریایه تامین می‌کرد.   اخبار مربوطه